Panikångest behandling

Panikångest behandling – Det vanligaste sättet att behandla panikångest är genom terapi och/eller med medicinering. Den bästa och den terapiform som oftast sätts in som inledande behandling vid panikångest är kognitiv beteendeterapi (KBT). Kognitiv beteendeterapi går ut på att du förändrar ditt tankesätt, ditt beteende och dina vanor ”här och nu”, det vill säga: du går inte tillbaka i tiden för att hitta orsakerna till beteendet utan du lär sig hantera situationerna.

I bland räcker det med endast terapi för att lära sig handskas med sin panikångest, men ibland kombinerar man även terapin med medicinering om attackerna kommer ofta och är mycket långvariga (så kallat panikångestsyndrom) . Givetvis kan man även bara medicinera. De vanligaste medicinerna som sätts in för behandling av panikångest är bensodiazepiner såsom Diazepam, fentiazinderivat såsom Atarax och antidepressiva läkemedel om Sertralin med flera.

Det finns även saker som du själv kan göra för att lindra dina panikångestattacker. Ett bra sätt är att, då du känner att panikångestattacken är i annalkande, använda den så kallade ”rutmetoden”. Välj ut ett fyrkantigt föremål i din omgivning, ta sikte på ett hörn, andas in medan du räknar till tre och samtidigt med ögat följer linjen till nästa hörn, där påbörjar du din utandning medan du räknar till tre och följer linjen till nästa hörn osv. Upprepa detta i lugn takt några gånger runt fyrkanten tills du känner att du har lugnat ner dig och din andning har stabiliserats. Det kan även vara bra att lära sig några andra andningsövningar då du vid en panikångestattack ofta börjar bröstandas vilket kan leda till hyperventilation som i sin tur kan förstärka attacken.

Det finns också övningar som du själv kontinuerligt kan göra för att förminska panikångestattackerna. En sådan är att föra dagbok över symptomen för att få en överblick över vad som sätter igång en attack. Det kan också vara att föra dagbok över dina dagliga göromål och händelser för att hitta det som triggar igång själva attackerna hos dig om det är så att du har svårt att hitta mönstret.

Det finns många andra tankeövningar du kan ta till om du vill hjälpa dig själv genom en panikångestattack. Du bör också tänka på att försöka hålla dig ifrån sådana situationer som du känner igen och som eventuellt tidigare har framkallat en panikångestattack. Får du behandlig av en terapeut så kommer denne att kunna ge dig övningar att göra hemma för att du skall kunna både lindra panikångestattackerna samt för att förebygga dem.

Tveka inte att kontakta sjukvården om du misstänker att du lider av panikångest. Där får du genast hjälp med att ta kontroll över panikångesten och att få rätt sorts hjälp för att kunna hantera den bättre.

Läs mer om de vanligaste orsakerna till panikångest.