Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som uppnår väldigt goda resultat vad gäller panikångest. Kognitiv beteendeterapi (KBT) riktar in sig på hur du ser på dig själv och din omgivning och hjälper dig att förändra ditt beteende, dina tankar och dina vanor. Går du omkring med negativa tankar så är det ju ganska logiskt att ditt beteende också blir negativt vilket gör att du kanske drar dig undan och problemen förvärras.

Genom kognitiv beteendeterapi (KBT) lär du dig alltså att förändra:

  • Dina negativa tankemönster – genom kognitiv terapi, det vill säga genom att få insikt i de negativa tankarna och själv hitta svaren till varför du tänker ”fel”. Din terapeut lotsar dig rätt och ställer de ”rätta” frågorna som du sedan själv skall svara på. Många terapeuter inleder sina möten med att tillsammans med dig göra upp en agenda för mötet samt ber dig skriva ner svaren och ger dig små hemuppgifter som har med dagens agenda att göra. På detta sätt lär du dig att se hur du kan hjälpa dig själv genom att exempelvis identifiera negativa tankar som kan framkalla en panikångestattack.
  • Ditt negativa beteende – genom beteendeterapi. Du och din terapeut tittar på hur du reagerar och agerar i olika situationer och du får hjälp och stöd med att ändra på ditt beteende. Att sätta ihop dessa två terapiformer och bättre förstå varför man reagerar som man gör, gör att många med panikångest upplever att de kan ”mota Olle i grind”, dvs stoppa panikångestattackerna innan de utlöses.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) koncentrerar sig på att befinna sig här och nu och på att gå framåt, att lära sig handskas med dåtiden utan att gräva ner sig i den. Tillsammans med din terapeut lägger du upp delmål som du hela tiden arbetar för att uppfylla och ni utvärderar ständigt din väg mot dessa mål.
[ad#Google Adsense Stor rektangel]
Det är inte bara vid panikångest som Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en mycket effektiv behandlingsform. Även du som lider av depression, ätstörningar, smärta, stress, sömnproblem och missbruk av olika slag kan få hjälp genom kognitiv beteendeterapi (KBT)