Panikångest

Panikångest har vissa vanliga symptom som lätt kan misstas för att vara mycket allvarliga sjukdomstillstånd. En attack av panikångest kan beskrivas som en plötslig känsla av otroligt intensiv rädsla eller plötslig oro och ibland till och med rädsla för sitt liv. Attackerna beskrivs ibland som att de börjar diskret med en känsla av obehag eller rädsla för att sedan snabbt utvecklas och nå sin absoluta topp inom tio minuter. Enligt forskare håller symptomen för en panikångestattack på i cirka trettio minuter. De kan dock vara så korta som 15 sekunder eller så delas alla symptomen upp under en längre tid och kan därmed pågå upp till flera timmar. Har du panikångest och är med om en upplevelse som tidigare framkallat en attack så kan du få sådana kortare anfall.

Symptom på panikångest varierar från person till person men vanligtvis är minst fyra av följande symptom är framträdande under en panikångestattack:
• Symptom som tyder på en hjärtattack: bröstsmärtor, domningar/stickningar i händerna/tinningarna, yrsel, andnöd, obehagskänslor, känslan av att du kommer att dö, andningssvårigheter
• Svår hjärtklappning och en känsla av att hjärtat kommer att stanna
• Yrsel och en känsla av overklighet som om du känner att du håller på att förlora förståndet
• Du känner att du håller på att svimma
• Temperaturförändringar i kroppen: svettningar, kalla och varma vallningar.

Som ni märker så är symptomen för panikångest väldigt allvarliga vilket gör att många som får en panikångestattack kontaktar sjukvården. De som lider av panikångest säger också att attackerna är något av det mest otrevliga, ångestframkallande, skrämmande och obehagliga de har varit med om i sitt liv. Tveka därför inte att kontakta sjukvården om du oförklarligt får dessa symptom. Det finns hjälp att få endera genom terapi eller genom läkemedelsbehandling.

Läs mer om orsaker till panikångest.

Här kan du läsa mer om behandling av panikångest.